MAMER

Place de l'indépendance

Duerffest 2017

18:00 - 20:00

Jugendmuseksdag

Gemeinsame Concert vun de Jugendmuseken aus Feelenm Foulscht, Habscht a Mamer


20:00 - 22:00

Bayerische Blaskapelle 

Bayreschen Owend mat flotter Blosmusek


Organisateur(s)

Harmonie Gemeng Mamer

Site internet : www.hgm.lu

Page Facebook : www.facebook.com/HarmonieMamer